Támogató Szolgálat működése a Homokháti Szociális Központ településein

 „A fogyatékos embereknek olyasmikre kell összpontosítani erejüket,

 amelyek végrehajtását megmaradt képességeik lehetővé teszik,

 és nem szabad azon keseregniük, hogy mi az, amit nem tudnak megtenni.”

Stephen Hawking

 

A Támogató Szolgálat a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ öt településének közigazgatási területén (Zákányszék, Mórahalom, Ásotthalom, Ruzsa, Öttömös) nyújt segítséget a szociálisan rászorult fogyatékos személyek és családjuk részére. Ezen személyek fokozottan rá van szorulva környezetük segítségére, feladatunk az ellátottak és családjaik támogatása, annak érdekében, hogy a lehető legkevesebb hátrányban részesüljenek életük bármely területén.

Részletesebben a támogató szolgálatok működéséről

A szolgáltatás a szükségletek speciális kielégítését végzi, az ellátott életkorának, élethelyzetének és egészségi állapotának megfelelően, a meglévő képességeinek fenntartásával, felhasználásával, fejlesztésével. Célja az elérhető legmagasabb fokú önálló életvitel támogatása a saját lakókörnyezeten belül és kívül nyújtott tevékenységekkel, a lakókörnyezeten kívüli szolgáltatásokkal való kapcsolat megteremtése által.

A támogató szolgáltatás jogszabályban rögzített célcsoportja a szociálisan rászorultnak minősülő súlyos fogyatékos személyek köre: mozgássérült, látássérült, hallássérült, értelmi sérült, autista halmozottan sérült személyek.

A támogató szolgáltatás alapvető céljai

- egyéni és társas szükségletek fogyatékosságnak, egészségügyi állapotnak, szociális körülményeknek és egyéni elvárásoknak megfelelő kielégítése,

- az elérhető legmagasabb fokú önálló életvitel, társadalmi integráció elősegítése,

- a társadalmi életben való teljes jogú részvétel biztosítása, elősegítése

- a fogyatékos személy izolációjának, szegregációjának elkerülése, csökkentése, a szükséges szolgáltatások lakókörnyezetben való elérhetőségének biztosítása

Célok eléréséhez szükséges feladatok

- a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása,

- a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése,

- az általános egészségi állapotának és a fogyatékosság jellegének megfelelő egészségügyi-szociális ellátásokhoz, valamint a fejlesztő-oktató intézménybe való eljutás személyi és eszközfeltételeinek biztosítása, speciális személyi szállítás biztosításával,

- életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása.

Fontos feladat a segítségnyújtás a fogyatékos emberek társadalmi integrációjának megvalósulásához, a családi, a közösségi, a kulturális, a szabadidős kapcsolatokban való egyenrangú részvételhez szükséges feltételek biztosítása.

Szolgáltatások a célcsoport jellemzőinek, igényeinek és elvárásainak megfelelően

- információs és tájékoztató szolgáltatás működtetése,

- szállító szolgálat működtetése,

- személyi segítő szolgálat működtetése.

Amennyiben Önnek, vagy tudomása van, hogy a közvetlen környezetében élő bármely személynek szüksége lenne a Támogató Szolgálat segítő munkájára, kérjük, keressék fel a településükön lévő intézmények munkatársait a további információkért:

- Homokháti Szociális Központ Zákányszéki Tagintézmény: 6787 Zákányszék, Dózsa György u. 44.

- Homokháti Szociális Központ Mórahalmi Tagintézmény: 6782 Mórahalom, Zákányszéki út 21.

- Homokháti Szociális Központ Ásotthalmi Tagintézmény: 6783 Ásotthalom, Királyhalmi utca 2-6.

- Homokháti Szociális Központ Ruzsai Telephely: 6786 Ruzsa, Szegedi u. 8.

- Homokháti Szociális Központ Öttömösi Telephely: 6784 Öttömös, Béke u. 3.

 

Névnap

2019. augusztus 18. Vasárnap
Ilona, Ilka

 
A Nap kel 04:48-kor,
nyugszik 19:00-kor.