Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Tanyai Idősek Klubja telephely

Homokháti Kistérség Többcélú Társulása

Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ

Tanyai Idősek Klubja Telephely

Intézményvezető:Csótiné Ördög Edit

Telephelyvezető: Czékus Ella
Telephely címe:6782 Mórahalom, Móradomb körút 40.
Telefonszám: 62/280-643
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. , Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A szociálisan rászorultak részére a személyes gondoskodást az állam valamint az önkormányzat biztosítják. (1993. évi III. tv.)

2013. november 1-jén kezdte meg működését szociális tevékenységet ellátó intézményként. Jelenlegi szervezeti formájában szociális szolgáltatásokat biztosít Mórahalom város külterületén élő szociálisan rászoruló lakosai részére: saját otthonukban és lakókörnyezetükben önálló életvitelük fenntartásában, egészségi, mentális állapotukból vagy más okból származó problémák megoldásában.

A szolgáltatások igénybevétele önkéntes. Ügyfélfogadás munkanapokon 8-16 óráig lehetséges.

A szolgáltatás igénybevételét a Mórahalmi Tagintézményben, 6782 Mórahalom, Zákányszéki út 21. lehet kezdeményezni a telephelyvezetőnél. Felvilágosítás telefonon vagy személyesen kérhető munkaidőben a fenti címen vagy a megadott telefonszámokon.

A szolgáltatásokat több mint húsz éve biztosítja az intézmény magas szakmai és etikai megfeleléssel. A legfőbb érték az ember itt nem csak szlogen. A település adottságai lehetőséget nyújtanak a családias hangulatú gondozási tevékenységre.

Ellátási formák a Telephelyen:

- Nappali ellátás

- Házi segítségnyújtás

- Étkezés

Nappali ellátás - Idősek Klubja

Hajléktalan személyek és elsősorban a saját otthonukban élő, tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátásra részben képes személyek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, társas kapcsolatokra, valamint az alapvető higiéniai szükségleteik kielégítésére.

Az ellátottak részére a napi programok mellett rendszeresen szervezünk kirándulásokat programokat, melyek megvalósításához nagy segítséget jelent a minden évben megrendezésre kerülő Jótékonysági Bál.

A Klub hétfőtől péntekig 8.00-16.00 óráig tart nyitva. A nappali ellátás igénybevétele Mórahalom Város Képviselőtestületének döntése értelmében térítésmentes.

 

Házi segítségnyújtás

A házi segítségnyújtás keretében a szolgáltatást igénybe vevő személy részére saját lakókörnyezetében kell biztosítani az önálló életvitel fenntartása érdekében szükséges ellátást: a napi tisztálkodástól kezdve, a gyógyszerek felíratásán és kiváltásán keresztül a bevásárlásig, a környezetük rendben tartásáig segítik a gondozók az ellátást igénybe vevők életvitelét kül- és belterületen egyaránt.

Térítési díj:

Személyi gondozás:

Térítésmentes a tevékenység a napi 60 percet vagy azt meg nem haladó esetekben. Ezt meghaladó esetben 540,- Ft/ gondozási óra/ fő.

Szociális segítő tevékenység

Térítésmentes a tevékenység a napi 60 percet vagy azt meg nem haladó esetekben. Ezt meghaladó esetben 540,- Ft/ gondozási óra/ fő.
Tartási-eltartási kötelezettséggel rendelkező ellátást igénylő esetén: 600 -. Ft / gondozási óra (gondozási vagy szociális segítői tevékenység igénybevétele esetében)

Étkeztetés

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, aki azt önmaguk, illetve eltartottjaik észére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük vagy hajléktalanságuk miatt. Az étkeztetés keretén belül lehetőség van diétás étkezés igénybevételére is orvosi javaslat alapján. Az étkezés igénybevételének lehetőségei: helyben fogyasztással, elvitellel, vagy az ellátott otthonába szállítással.

Szociálisan rászorultnak minősül: aki 60. életévét betöltötte vagy nyugdíjszerű ellátásban részesül; aki a 18. életévét betöltötte, és a munkaképesség csökkenéséről igazolással rendelkezik; 60. életévét be nem töltött személy, akinek egészségi állapotára tekintettel háziorvosa szociális étkeztetés igénybevételét kifejezetten javasolja; vakok személyi járadékában részesül; fogyatékossági támogatásban részesül; pszichiátriai betegségéről szakorvosi igazolással rendelkezik; szenvedélybetegségéről háziorvosi, szakorvosi igazolással rendelkezik; hajléktalan.

Térítési díj: Nettó 480,- Ft+ÁFA/ ellátási nap / adag, azaz bruttó 610,- Ft / ellátási nap/ adag. Kiszállítási díj 55,- Ft/ háztartás. Megjegyzés az étkeztetés kiszállítási díjtételének megfizetése alól mentesülnek a külterületen bejelentett lakcímmel rendelkező, ellátást igénylő, szociálisan rászoruló személyek. 

Névnap

2019. augusztus 18. Vasárnap
Ilona, Ilka

 
A Nap kel 04:48-kor,
nyugszik 19:00-kor.