Ruzsai telephely

Ruzsai Telephely

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Ruzsai telephelye Ruzsa község központjához közel, az Egészségügyi és Családgondozó Központ épületében 6786 Ruzsa, Szegedi u. 8. szám alatt található.

A telephely biztosítja a településen élők számára a gyermekjóléti szolgáltatást, családsegítést, közösségi pszichiátriai ellátást, támogató szolgáltatást.

Gyermekjóléti Szolgálat

A gyermekjóléti alapellátás a gyermek érdekeit védő speciális személyes, szociális szolgáltatás, amely a szociális munka módszereinek és eszközeinek a felhasználásával szolgálja a gyermek testi és lelki egészségének, családban történő nevelésének elősegítését, a gyermek veszélyeztetettségének megelőzését, a kialakult veszélyeztetettség csökkentését, megszüntetését, illetve a családból kiemelt gyermek visszahelyezését.
A Gyermekjóléti Szolgálat szervezési, szolgáltatási és gondozási feladatokat végez. Együttműködik a védőnővel, háziorvossal, nevelési-oktatási intézményekkel, gyámhatósággal, gyámhivatallal, rendőrséggel, ügyészséggel, bírósággal, társadalmi szervezetekkel. Tevékenysége addig tart míg a gyermek körülményei megnyugtatóan nem rendeződnek.

A gyermek helyzetének javítása érdekében a családgondozó által biztosított szolgáltatások:

- Meghallgatja a gyermek panaszát, megvizsgálja a család élethelyzetét, szükség esetén intézkedik, segítséget nyújt a családnak, hogy a gyermek számára a megfelelő körülményeket és ellátást biztosítani tudja.
- A gyermekkel és a családdal személyes találkozás keretében tartja a kapcsolatot a szolgálat irodájában, vagy családlátogatás alkalmával.
- A gyermeket, illetve a szülőt tájékoztatja azokról a jogokról, kötelezettségekről, támogatásokról és ellátásokról, melyek segítik a gyermek egészséges testi, lelki fejlődését a családban.
- A gyermeknek, illetve a családnak segítséget nyújt az ügyeik hatékony intézéséhez.
- Amennyiben a gyermek helyzete megnyugtatóan nem rendezhető további gyermekvédelmi intézkedésre tesz javaslatot.

A fentieken túl:
- Ruhabörzét szervez a helyi lakosok részére,
- A bútor felajánlásokat eljuttatja a rászoruló családok számára,
- A helyi rászorulók részére adományokat gyűjt,
- Együttműködik a Móra Ferenc Művelődési Ház és Könyvtárral, gyermekek, családok számára meghirdetett szabadidős programok szervezésében,
- Szükség szerint részt vesz a település helyi programjainak lebonyolításában.

A gyermekjóléti szolgáltatás minden esetben térítésmentes.

 Elérhetőségek:
6786 Ruzsa, Szegedi u. 8.
Tel.: 62/285-037 mobil: 06 30/ 488-7869

Családgondozó: Dóczi Éva
A szolgáltatást igénybe vevőket a családgondozó az alábbi ügyfélfogadási időben fogadja a szolgálat irodájában:

Hétfő: 800-1200
Kedd: 800-1000
Szerda: 800-1200
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: nincs ügyfélfogadás
Illetve ettől eltérően előre egyeztetett időpontban.

Családsegítő Szolgálat

Családsegítő szolgáltatás keretében segítséget kívánunk nyújtani azoknak, akiknek szociális, lelki, életvezetési gondjaik megoldásában segítségre van szükségük, nem látják a kiutat, esetleg krízishelyzetbe kerülnek.
A szolgáltatás igénybevétele önkéntes.
Milyen esetekben lehet a Családsegítő Szolgálathoz fordulni?
ügyintézési (pl.: kérelmek megírása, nyomtatványok kitöltése, részletfizetéssel kapcsolatos kérések),
segélyezéshez, ellátórendszerhez kapcsolódó információhiány okozta nehézségek,
munkanélküliséggel és foglalkoztatással kapcsolatos nehézségek (pl.: rendszeres szociális segélyhez, rendelkezésre állási támogatáshoz való hozzájutás lehetősége, közfoglalkoztatásban való részvétel, Munkaügyi Központtal való kapcsolatfelvétel), 
jogi problémák (pl.: továbbirányítás a Jogi Segítségnyújtó, Áldozatsegítő Szolgálat),
közüzemi díjtartozás, eladósodás (pl.: védendő fogyasztók nyilvántartásába történő felvétele, támogatásra szoruló fogyasztók adósság törlesztése, krízishelyzetbe került személyek támogatása),
tartós egészségkárosodás, fogyatékosság vagy tartós megbetegedés esetén (pl.: fogyatékossági támogatás, rokkantsági nyugdíj igénylése, egyszeri gyógyszersegély, méltányossági alapon történő nyugdíjemelés, özvegyi nyugdíjigénylés),
beiskolázási gondok (pl.: rendszeres gyermekvédelmi kedvezményről, óvodáztatási támogatásról információ nyújtása),
családon belüli kapcsolati problémák,
gyermekek, idősek, tartósan betegek gondozási problémái (pl.: szociális otthoni elhelyezés lehetőségei, nevelési tanácsadó jelentősége),
házastársi, családon belüli konfliktushelyzet nehézségei (konfliktuskezelés a családtagok között),
alkoholizmus, drog egyéb szenvedélybetegségek nehézségeivel (Szenvedélybetegek Nappali Ellátó Intézménye működésének bemutatása, kapcsolatfelvétel önsegítő csoportokkal).

Elérhetőségek:
6786 Ruzsa, Szegedi u. 8.
Tel.: 62/285-037 mobil: 06 30/ 488-7869

Családgondozó: Dóczi Éva
Hétfő: 1300-1700
Kedd: nincs ügyfélfogadás
Szerda: 1300-1600
Csütörtök: nincs ügyfélfogadás
Péntek: 800-1100
Illetve ettől eltérően előre egyeztetett időpontban.
A szolgáltatások az egyéni igényekhez igazodnak és ingyenesek.
Közösségi pszichiátriai ellátás

Közösségi ellátás a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott alapellátás.
Célja elsősorban az, hogy a kliens a segítők közreműködésével a mindennapi élethez szükséges készségeit megtartsa, fejlessze, továbbá konfliktusait, problémáit a szociális környezetét megtartva legyen képes rendezni. Ide tartoznak azon szolgáltatások, melyek a megkereső programok, a különböző ellátások felé megjelenő motiválást segítik elő.

A településen a közösségi pszichiátriai ellátást 1 fő gondozónő (Zádori Józsefné) közreműködésével biztosítjuk.
Az ellátás igénybevétele térítésmentes.


Támogató szolgáltatás

A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén.

A településen a közösségi pszichiátriai ellátást 1 fő gondozónő (Mulati Ágnes) közreműködésével biztosítjuk.

Névnap

2019. augusztus 18. Vasárnap
Ilona, Ilka

 
A Nap kel 04:48-kor,
nyugszik 19:00-kor.