Homokháti Szociális Központ Öttömösi Telephelye

Homokháti Szociális Központ Öttömösi Telephelye

Elérhetőségek:

6784 Öttömös, Béke u. 3.
Tel.: 06/62 254-290
Mobil: 06/70 393-09-41
E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Telephelyvezető, nappali ellátás vezető: Fodorné Kiri Andrea

Nyitva tartás:

Hétfő:              8 - 16
Kedd:               8 - 16
Szerda:             8 - 16
Csütörtök:        8 - 16
Péntek:             8 - 16

A Homokháti Szociális Központ Öttömösi Telephelye 2012. március 1-jén nyitotta meg kapuit a helyi lakosok előtt, ahol akadálymentes, esztétikus környezetben, családias légkörben fogadja az ellátást igénybe vevőket.

A „Homokháti komplex szociális alapellátási és gyermekjóléti intézmény létrehozása” című pályázat keretén belül sikerült megvalósítani, hogy egy új épületben, kulturált körülmények között biztosítsák a szociális ellátásokat.

Szolgáltatások, amit nyújt:

Étkeztetés:

Az étkeztetés keretében azoknak a szociálisan rászorultaknak a legalább napi egyszeri meleg étkezéséről kell gondoskodni, akik azt önmaguk, illetve eltartottjaik részére tartósan vagy átmeneti jelleggel nem képesek biztosítani, különösen koruk, egészségi állapotuk, fogyatékosságuk, pszichiátriai betegségük, szenvedélybetegségük, vagy hajléktalanságuk miatt.

Házi segítségnyújtás:

Olyan időskorú személyek vehetik igénybe, akik önmaguk ellátására saját erőből nem képesek, róluk nem gondoskodnak, de otthonukban segítségre, gondozásra szorulnak. Továbbá azok a pszichiátriai betegek, fogyatékos személyek, valamint szenvedélybetegek, akik önmaguk ellátására képesek, de állapotukból adódóan önálló életvitelük fenntartásához segítséget igényelnek. Egészségi állapotuk miatt rászorulók, valamit rehabilitált személyek lakókörnyezetükbe való visszailleszkedésük céljából is igénybe vehetik.

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás.

Idősek nappali ellátása

Az időskorúak vagy egészségi állapotuk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes személyek részére napközbeni tartózkodásra nyújt lehetőséget.

Közösségi ellátások

Közösségi ellátások a pszichiátriai, illetve a szenvedélybetegek részére nyújtott közösségi alapellátás, valamint a szenvedélybetegek részére nyújtott alacsonyküszöbű ellátás.

Támogató szolgáltatás

A támogató szolgáltatás célja a fogyatékos személyek lakókörnyezetben történő ellátása, elsősorban a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésének segítése, valamint életvitelük önállóságának megőrzése mellett a lakáson belüli speciális segítségnyújtás biztosítása révén.

Család- és gyermekjóléti szolgálat

Elérhetőségek:

6784 Öttömös, Béke u. 3.
Tel.: 62/254-290

Mobil: 06/30 360-29-02
Családsegítő: Fekete Zsanett

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő:              -
Kedd:               08-12 óráig
Szerda:             -
Csütörtök:        -
Péntek:             11-14 óráig

 Az 1997. évi XXXI. Törvény a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról értelmében a településen Gyermekjóléti Szolgálat működik.  A szolgálat figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek problémáit, életkörülményeit, szociális helyzetét, veszélyeztetettségét. Az együttműködés eseti ellátás keretében kezdődik, amennyiben eseti ellátás keretében a gyermek helyzete megnyugtatóan nem rendezhető az együttműködés szociális segítőmunka keretében folytatódik.

 A gyermek(ek) helyzetének javítása érdekében a családsegítő által biztosított szolgáltatások a településen:

 • Folyamatosan figyelemmel kíséri a településen élő gyermekek szociális helyzetét, veszélyeztetettségét.
 • Meghallgatja a gyermek panaszát, megvizsgálja család élethelyzetét, szükség esetén intézkedik, segítséget nyújt a családnak, hogy a gyermek számára a megfelelő körülményeket és ellátást biztosítani tudja.
  • A gyermekkel és a családdal személyes találkozás keretében tartja a kapcsolatot a szolgálat irodájában, vagy családlátogatás alkalmával.
  • A gyermeket, illetve a szülőt tájékoztatja azokról a jogokról, kötelezettségekről, támogatásokról és ellátásokról, melyek segítik a gyermek egészséges testi, lelki fejlődését a családban.
  •  Családtervezési,-pszichológiai,-nevelési,-egészségügyi,-mentálhigiénés -és káros szenvedélyek megelőzését célzó tanácsadást szervez, vagy közreműködik az ezekhez való hozzájutás megszervezésében. 
  • A válsághelyzetben lévő várandós anya tájékoztatása, támogatása, segítése és  tanácsokkal való ellátása, valamint szociális szolgáltatásokhoz valamint gyermekjóléti  alapellátásokhoz – különösen a családok átmeneti otthonához való ellátásokhoz történő hozzájutás megszervezése.
  •  A válsághelyzetben lévő várandós anyát tájékoztatja az őt, valamint a magzatot megillető jogokról, támogatásokról és ellátásokról.
  • A születendő gyermeke felnevelését nem vállaló, válsághelyzetben lévő várandós anyát a nyílt és a titkos örökbefogadás lehetőségéről, joghatásairól, valamint a nyílt örökbefogadást elősegítő közhasznú szervezetek, illetve a nyílt örökbefogadást elősegítő és a titkos örökbefogadást előkészítő területi gyermekvédelmi szakszolgálatok tevékenységéről és elérhetőségéről, valamint
  • Az örökbefogadó szülőt az örökbefogadás után követése körében igénybe vehető szolgáltatásról, és segíti az után követést végző szervezet felkeresését.
  • A családnak/gyermeknek segítséget nyújt az ügyeik hatékony intézéséhez.
  • Együttműködik a védőnőkkel, gyermekorvossal/háziorvossal, óvodával, iskolával, jegyzővel és más jelzőrendszeri tagokkal.
  • A gyermekek számára szabadidős és prevenciós programot biztosít.
  • Amennyiben a gyermek helyzete megnyugtatóan nem rendezhető a családsegítő hatósági intézkedés megtételére tesz  javaslatot   Mórahalom Járás Család-és Gyermekjóléti Központja felé. 

 A családsegítő szolgálat az 1993. évi III. törvény 64§ (1) bekezdése alapján „a szociális vagy mentálhigiénés problémák, illetve egyéb krízishelyzet miatt segítségre szoruló személyek, családok számára az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet megszüntetése, valamint az életvezetési képességek megőrzése céljából nyújtott szolgáltatás.”

 A  Család-és gyermekjóléti szolgáltatás keretében,  a  településen nyújtott szolgáltatások:

 • Szociális, életvezetési, mentálhigiénés tanácsadás.
 • Anyagi nehézségekkel küzdők számára a pénzbeli, természetbeni ellátásokról, illetve szociális szolgáltatások igénybevételével kapcsolatos tájékoztatás és az ahhoz való hozzájutás megszervezése.
 • Szociális segítő tevékenység (a családban jelentkező működési zavarok és konfliktusok megoldásának elősegítése). 
 • Közösségfejlesztő programok szervezése, egyéni és csoportos készségfejlesztés.
 • Tanácsadás tartós munkanélküliek, fiatal munkanélküliek adósságterhekkel és lakhatási problémákkal küzdők számára.
 • Tanácsadás fogyatékossággal élők, krónikus betegek, szenvedélybetegek, pszichiátriai betegek, illetve egyéb szociálisan rászorult személyek és családtagjaik részére.
 • Kríziskezelés, valamint nehéz élethelyzetben lévő családokat segítő szolgáltatások.
 • Családon belüli kapcsolaterősítést szolgáló segítő szolgáltatások.

A szolgáltatások az egyéni igényekhez igazodnak és ingyenesek.

 

KÉRELMEK

Névnap

2019. augusztus 18. Vasárnap
Ilona, Ilka

 
A Nap kel 04:48-kor,
nyugszik 19:00-kor.