Ásotthalmi Tagintézmény bemutatása

Ásotthalom község a megyeszékhelytől 30 km távolságra helyezkedik el, szétszórt tanyavilággal. A lakosság száma jelenleg: 4063 fő, kb. 50%-a tanyán él, nehéz szociális körülmények között, zömmel komfort nélküli lakásban. Tagintézményünk a belterületen helyezkedik el, és látja el a személyes gondoskodásra szorulókat.

Ásotthalmon a szociális intézmény 1989. november 01-én kezdte meg a működését a következő ellátásokat biztosítva: Nappali szociális ellátás, szociális étkeztetés, házi gondozás és Öregek (hetes bentlakású) napközi otthona.

A lakosság szociális helyzetének a romlása miatt fokozatosan emelkedett a szociálisan rászorulók száma. 1997-óta működik Falu majd Tanyagondnoki szolgálat a településen. Az igényjogosultság felmérése után a fenntartó 1998. január 05-től engedélyezte a folyamatos üzemelést, az átmeneti elhelyezést biztosító ellátás terén 27 fővel, mely révén nagymértékben megváltozott az átmeneti ellátásra szorulók életkörülménye, a nappali szociális ellátás nyitvatartási idejének rendje is heti 5 napról, 6 naposra módosult, 50 férőhellyel, melyet szintén a felmerült igények indokoltak.

2002. január 01-óta a Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat, mint új szociális alaptevékenység is, az akkori Gondozási Központhoz került. Ezáltal a fenntartó a szociális feladatokat (kivéve a falugondnoki szolgáltatást) egységesen a Gondozási Központhoz integrálta.

A településen bővült a szociális ellátó rendszer s ezzel együtt a Gondozási Központ újabb szakfeladatokkal, így került intézményünkhöz 2002. július 01-től Tanyagondnoki Szolgálat, mely ellátási forma elsősorban a tanyai létből fakadó hátrányok leküzdésében igyekszik segítséget nyújtani a lakosság számára. Majd az egy Tanyagondnoki szolgálat 2005-re kiépült 5 szolgálatra.

2003-tól az átmeneti elhelyezést biztosító Idősek Gondozóháza átminősítése folytán tartós bentlakású elhelyezést biztosítunk Idősek Otthona működtetésével 33 fő részére.

Ásotthalom község, mint gesztor település, Mórahalom Várossal és Öttömös községgel – együttműködési megállapodásban rögzítetten az alábbi szociális feladatokat látja el :

2004. 01. 01 – től a Támogató szolgálat a fogyatékos személyeknek és hozzátartozók számára nyújt segítséget.

2005. 01. 01 – től a speciális alapellátási feladatok köréből a Közösségi ellátás keretében a pszichiátriai betegek részére lakókörnyezetében komplex segítséget nyújtunk.

Ásotthalom Község, mint gesztor település, Mórahalom Várossal és Öttömös Községgel – együttműködési megállapodásban rögzítetten látja el a Támogató szolgálat és a Közösségi pszichiátriai ellátás feladatait, melyhez 2007.03.01-től csatlakozott Ruzsa Község is.

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása által működtetett Családsegítő és Gyermekjóléti Központ keretein belől biztosítjuk 2007.02.01-től a gyermekjóléti és a családsegítői feladatok ellátását a településen élők számára.

2009. 01. 14-től a Homokháti Kistérség Többcélú Társulás Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központhoz integráltan működik Ásotthalmon a szociális intézményünk, Tagintézményként az Ásotthalom Felszabadulás u. 2-6 szám alatt oly módon, hogy csak az 5 tanyagondnoki szolgálat maradt az Ásotthalom Község Önkormányzat fenntartásában.

A támogató szolgálat területi lefedettsége Zákányszék községgel bővült a 2010. 01. 01-től.

A Közösségi pszihiátriai ellátást a 2011. 01.01-től újabb települések bevonásával biztosítjuk, így Zákányszék, Üllés és Forráskút lakossága számára.

Jelenleg az Ásotthalmi Tagintézmény által biztosított szolgáltatások:

  • -Tartós elhelyezést biztosító ellátás – idősek otthona (33 férőhelyen)
  • - Nappali szociális ellátás, demens nappali ellátással kiegészítve  – idősek klubja (50 fő)

  • - Házi segítségnyújtás (54 fő)

  • - Étkeztetés (76 fő)

  • - Családsegítő- és Gyermekjóléri szolgálat

  • - Közösségi pszihiátriai ellátás (finanszírozott: 40 fő jelenleg:108 fő – Ásotthalom, Mórahalom, Öttömös, Rúzsa, Forráskút, Üllés, Zákányszék, településen élők számára)

  • - Támogató szolgálat ellátunk: 46fő – (Ásotthalom, Mórahalom, Öttömös, Rúzsa, Zákányszék településen élők számára)

  • - Konyha – 300 adag (idősek otthona lakói számára: reggeli, ebéd, vacsora

gyermekétkeztetés keretében: tízórai, ebéd, uzsonna

étkeztetés keretében: ebéd )

Névnap

2019. augusztus 18. Vasárnap
Ilona, Ilka

 
A Nap kel 04:48-kor,
nyugszik 19:00-kor.