IPA

fejlec

 

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ, mint vezető kedvezményezett, a Magyarország-Szerbia IPA Határon Átnyúló Együttműködési Program keretében megvalósuló HUSRB/1002/222/022. számú, „A drog nem ismer határokat” elnevezésű projektjét 2011. november 01.- 2012. október 31. közötti időszakban a szabadkai Exspecto Mentálhigiéné Alapítvánnyal közösen valósította meg.
A közösségi támogatás összege 54.060 EUR volt. 

Mindkét országban a prevenció célja ugyanaz, a legális és illegális szerfogyasztás csökkentése, viszont a cél elérése érdekében felhasznált eszközök mások. Így a programmal egyik célunk az volt, hogy megismerjük a másik ország gyakorlatát és azt ötvözzük a hazai gyakorlattal, a drogprevenciós programokat összehangoljuk, erősítve ezzel annak hatékonyságát.

Célunk volt még, hogy a projekt direkt és indirekt felhasználói megfelelő információkat szerezzenek a szenvedélybetegség kialakulásának okairól, annak lefolyásáról, a segítési lehetőségekről, újszerű, hatékony megközelítésekről a prevenció területén, illetve az egyes kábítószerek kinézetéről, használati módjairól, veszélyeiről. A projekt fontos momentuma volt lerombolni azokat a sztereotípiákat, amelyek a szerfüggéssel kapcsolatban alakultak ki, illetve az, hogy a lakosság, de különösen a fiatalok megfelelő álláspontot tudjanak kialakítani a kábítószerezéssel kapcsolatban.

Ezen célok elérése érdekében a projektben a következő projektelemeket valósítottuk meg:

A projekt 150 fős nyitókonferenciával indult, Szabadkán majd ezt követően 20 vajdasági szakember tanulmányút keretében megismerkedett a magyarországi határmenti rehabilitációs központok működésével.

  • 20 magyarországi szakember ismerkedett meg a vajdasági rehabilitációs és drogelvonó központok működésével.

  • A magyarországi tapasztalatokat átvéve józanodó alkohol betegek és leállt szerfogyasztók vezetésével Szerbiában bemutatkoztak az Anonim csoportok (AA és AN).

  • 20 szakember Szerbiából részt vett Magyarországon azon a workshopon amelyen a Minnesota modell került bemutatásra, mely modell jól működik szenvedélybetegek kezelésében.

  • 300 fiatal számára (150 fő magyarkanizsai, 150 fő homokháti diák) vált lehetővé, hogy megtekintse Szabadkán a metamorphozis-drog című interaktív, multimediális, drogprevenciós kiállítást, majd ezt követően kérdőívet készítettünk velük arra vonatkozóan, hogy milyen állásponti átalakulásokon mentek keresztül a kiállítás megtekintését követően.

  • A kérdőívezés eredményeiről készült tanulmány ismertetésre került a zárókonferencián, illetve elérhető a http://www.exspecto.org.rs/hu/istrazivanja honlapon.

  • 100-100 fiatal a határ mindkét oldalán olyan workshopon vett rész, ahol a másik országból érkező, leállt szerfogyasztó mesélt a drogozás veszélyeiről.

  • 1000-1000 fiatal vett részt a drogellenes világnap (2012. június 26) alkalmából szervezett akciók sorozatában, Szabadkán illetve a Homokháti Kistérségben.

  • A projektet magyarországi zárókonferencia koronázta meg, ahol a bemutatásra kerültek a kutatás eredményei, kiértékelésre és bemutatásra kerültek a különböző prevenciós programok, illetve megfogalmazódtak a hosszútávú együttműködési stratégiák.

  • 3

 

Névnap

2019. szeptember 16. Hétfő
Edit, Ditta, Ludmilla

Az Ózon Világnapja
A Nap kel 05:28-kor,
nyugszik 18:03-kor.