IFJ-GY-13-B-11236

fejlec

 

„Tiszta ösvényen”

IFJ-GY-13-B-11236

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ, az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett, Gyermekek- és fiatalok közösségeinek és ifjúsági civil szervezetek rendezvényeinek (kiemelten tábor) támogatása címen kiírt pályázati felhívásra benyújtott IFJ-GY-13-B-11236 azonosítószámú, „Tiszta ösvényen” című pályázatát 358.160,- Ft összegű, vissza nem térítendő támogatásban részesítette.

 

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ korábban már szervezett önkéntes tevékenységet. Az önkéntes kortárs-segítő tevékenységet végző fiatalok részére, olyan tematikus tábort szerveztünk, melyben a már kialakult kortárscsoport önkéntes kortárssegítésre irányuló attitűdjét, az önkéntes tevékenység és a kortárssegítésre vonatkozó motivációjukra építve, annak fenntartására törekedve, tevékenységhez szükséges ismeretek, készségek bővítését fejlesztését célozzuk meg.

 

A Tábor célkitűzései:

 

- Drog prevenció: a drogokkal kapcsolatos ismeretek bővítése, nemet mondás képessé-gének fejlesztése, a fogyasztással kapcsolatos attitűdök megváltoztatására törekedtünk a kortársi közösségekben. A kortárssegítők mintanyújtó magatartásuk révén hatással lehetnek kortársi közösségeik drogokhoz kapcsolódó szokásaira, a közösség pozitív irányú alakulására.

 

- Kortárssegítők személyiségfejlesztése, a kortárssegítő attitűd továbbfejlesztése:

Az intézményben korábban kortárssegítő tevékenységet ellátó fiatalok mintanyújtó magatartásukkal hatékonyan befolyásolói legyenek kortársi közösségeiknek. Az ismeretek feldolgozása és a program folyamán a tapasztalt kortárssegítők mintanyújtó magatartása, saját élményű visszajelzései, ismereteik átadása révén team munkában tapasztalati tanulás révén fejlődik a fiatalok kortárssegítésre vonatkozó ismeretei, attitűdje.

 

- Rekreáció: a tevékeny pihenés érdekében olyan kulturális, társas, játékos és mozgásos tevékenységeket szerveztünk a fiatalok számára, melyeket a napi fő elfoglaltság által okozott fáradtság, feszültség feloldása, a testi-lelki teljesítőkészség és képesség helyreállítása, fokozása érdekében tesz az ember. Ezekkel a programokkal olyan intenzív pozitív élmények, tapasztalatok szerzésére biztosítottunk lehetőséget, melyek erősítik a szermentes kikapcsolódás lehetőségét, egészséges életszemlélet kialakítását.

 

Megvalósulás helyszíne, időpontja:

 

Kiskunmajsa, Jonatermál Gyógy- és élményfürdő, Motel, Kemping

2013. augusztus 28.- 2013. augusztus 30.

 

3

Önkéntes kortárssegítők és Mentorok

Névnap

2019. szeptember 16. Hétfő
Edit, Ditta, Ludmilla

Az Ózon Világnapja
A Nap kel 05:28-kor,
nyugszik 18:03-kor.