EFOP 3.2.9-16-2016-00065

Picture1

A Homokháti Szociális Központ 2016-ban EFOP 3.2.9-16-2016-00065 kódszámon, Óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése című pályázatot nyújtott be az óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység fejlesztése témakörben (EFOP 3.2.9-16). A projekt megvalósításának időtartama 18 hónap, melyet 2017. szeptember 1-jén kezdtünk.

Fő célunk, hogy az iskolákban és óvodákban megismertessük és elfogadtassuk a szociális munka, a szociális segítés jelentőségét, annak előnyeit. Szeretnénk segítséget nyújtani a gördülékenyebb ügyintézésben, továbbá a veszélyeztetettség korai felismerésében és mielőbbi kezelésében. Segíteni akarunk a problémákkal küzdő gyermekeknek és családjaiknak olyan módon, hogy ezzel a gyermekek beilleszkedését és iskolai előmenetelét is megkönnyítsük, mindezt a családokkal és az intézményekkel szoros együttműködésben.

A szociális segítő az alábbi tevékenységeket szervezi és végzi az intézményekben:

 • Tájékoztatások, fórumok, folyamatos egyéni konzultációs lehetőségek biztosítása szülők és pedagógusok részére;
 • Részvétel és segítségnyújtás az intézmények által szervezett gyermekprogramokon;
 • Szülői kapcsolattartás segítése az intézményekkel;
 • Szülőcsoportok szervezése;
 • Egyéni és kiscsoportos fejlesztő foglalkozások gyermekekkel;
 • Beszélgetős gyermekcsoportok, az őket érintő témákról;
 • Kiscsoportos vitakörök gyermekeknek;
 • Szabadidős programok szervezésében segítségnyújtás a nyári gyermekétkeztetéshez kapcsolódóan;
 • Családi nap szervezése az óvodákban;
 • Gyermekvédelmi feladatellátás terén egyéni segítő beszélgetés gyermekekkel, szülőkkel, tájékoztatás a gyermekvédelmi rendszerről, jogszabályokról, pénzbeli és természetbeni juttatásokról, azokhoz történő hozzájutás módjáról.

Külső szakemberek bevonásával az alábbi programok megvalósítását tervezzük:

 • „Szülők Iskolája” a családi életciklusokhoz kapcsolódóan;
 • Esetmegbeszélő csoportok szervezése pedagógusok és szociális szakemberek részvételével;
 • Krízisintervenció a családok átmeneti egyensúlyvesztésének helyreállítása érdekében;
 • Családterápiás lehetőség biztosítása;
 • Önsegítő szülőcsoportok szervezése;
 • Ciklus-show és Titkos küldetés program serdülő lányok és fiúk részére;
 • Két alkalommal tábor szervezése, amelyek keretében sor kerül aikido terápiára, autogén tréningre, személyiségfejlesztő és önismereti tréningre, kirándulásra és fürdőzésre is;
 • Pályaorientációs foglalkozások;
 • Pszichológiai tanácsadás;
 • Városismereti vetélkedő Szegeden.

Picture2

(Palotás Csilla pályaorientációs tanácsadást tart 8. osztályos tanulóknak

a Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskolában, 2017. október 17.)

Melyek lehetnek ezek a problémák?

Gyermekek oldaláról például a beilleszkedési nehézségek, magatartás- és teljesítményzavarok, viselkedési és szocializációs problémák, érzelmi biztonság hiánya, agresszivitás, érzelmi problémák. A szülők oldaláról többek között a rossz anyagi és lakáshelyzet, életviteli gondok, az intézménnyel kapcsolatos kommunikációs problémák, nevelési nehézségek.

Pedagógusoknak nyújtott segítség lehet például a jelzésekkel kapcsolatos ismeretek elmélyítése, a gyermekvédelmi rendszerrel kapcsolatos ismeretek frissítése, a gyermekek veszélyeztetettségének korai felismerésében történő segítségnyújtás.

Számtalan, gyermekekkel kapcsolatos napi szintű probléma megjelenhet az intézményekben, amelyek megoldásában, koordinálásában a szociális segítő azonnali, hatékony segítséget képes nyújtani, az intézményekkel szoros együttműködésben.

Picture3

(Tájékoztató a programról óvodapedagógusoknak a

Mórahalmi Napköziotthonos Óvodában, 2017. szeptember 4.)

A projekt megvalósítási helyszínei:

Ásotthalom:

 • Kiss Ferenc Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola
 • Bedő Albert Erdészeti Szakközépiskola és Kollégium
 • Tölgyfa Óvoda 

Mórahalom:

 • Mórahalmi Móra Ferenc Általános Iskola
 • Szent Imre Katolikus Általános Iskola Mórahalmi Telephelye
 • Mórahalmi Napközi Otthonos Óvoda

Üllés:

 • Csigabiga Óvoda és Bölcsőde
 • Üllés, Forráskút, Csólyospálos Községi Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Fontos Sándor Tagintézménye

 

A pályázat képei 

Névnap

2019. augusztus 18. Vasárnap
Ilona, Ilka

 
A Nap kel 04:48-kor,
nyugszik 19:00-kor.