Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

 

A szolgáltatás célja, feladata:

A jelzőrendszeres házi segítségnyújtás az 1993. évi. III. törvény 57. § /1/ bekezdés f. pontja alapján szociális alapszolgáltatási tevékenység.

A szolgáltatás célja: A saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló, a segélyhívó készülék megfelelő használatára képes időskorú vagy fogyatékos személyek, illetve pszichiátriai betegek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása.

Feladata:

- az alapszolgáltatást igénybe vevők számára a biztonságos életvitel megteremtése, mellyel:

- fenntarthatók az önálló életvitel feltételei, az ellátott saját otthonában,

- a felmerült krízishelyzetek gyorsan, szakszerűen elháríthatók,

- az ellátást igénybevevő megkapja a szükséges segítségnyújtást, (gyógyszer, orvos, mentő, esetleg higiénés szükségletek kielégítése stb.)

- kitolódik a bentlakásos otthoni elhelyezés ideje, az ellátott tovább gondozható otthonában, és ez által elkerülhető a gyakori - szociális és mentális állapot romlása miatti - kórházi kezelés,

- oldódik a magány okozta feszültség, félelem érzése, izoláció.

 

160 készülékkel működik a szolgáltatás az alábbi megoszlásban.

Az ellátást a Homokháti Szociális központ alábbi tagintézményiben illetve telephelyein lehet igénybe venni:

A szolgáltatást jelenleg működtető települések/ készülékszám:

Mórahalom: 53 db

Ásotthalom: 23 db

Zákányszék: 20 db

Öttömös: 7 db

Üllés: 22 db

Pusztamérges: 9 db

Forráskút: 16 db

Névnap

2019. szeptember 16. Hétfő
Edit, Ditta, Ludmilla

Az Ózon Világnapja
A Nap kel 05:28-kor,
nyugszik 18:03-kor.