családsegítő munkatárs

A Homokháti Szociális Központ pályázatot hirdet 1 fő Családsegítő munkatárs és Tanácsadó munkakör betöltésére 2018. április 25. napjától, heti 40 órában, egyműszakos munkarendben.  

A munkavégzésre a Homokháti Szociális Központ 6787 Zákányszék, Dózsa György utca 44. szám alatti intézmény által működtetett, Mórahalom Telephely 2. Család- és Gyermekjóléti Szolgálatának nyitva álló helyiségében 6782 Mórahalom, Röszkei út 2.sz. alatt kerül sor.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség az 15/1998.(IV.30) NM. rendelet 2. számú melléklete II. rész alapján előírt képesítési előírás szerint;
  • Felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások);
  • B kategóriás jogosítvány;
  • Büntetlen előélet.

A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok:

A 15/1998. ( IV. 30.) NM. rendelet 10.§ (2) bekezdése és 12. § szerinti feladatok ellátása.

A pályázat részeként benyújtandó iratok: Szakmai önéletrajz; iskolai bizonyítványok másolatai; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló szelvény másolata; nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyagába a bíráló bizottság betekintsen; nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázónál a 1997.évi XXXI. évi tv. 15 § (8) bekezdése szerinti foglalkoztatást kizáró ok nem áll fenn.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló „1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje 2018. április 20.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ címére 

Védőnői munkakör

A Homokháti Szociális Központ pályázatot hirdet 2018. május 1. napjától előre láthatólag 2019. október 31. napjáig, - GYED-en lévő védőnő helyettesítésére - Védőnő munkakör betöltésére heti 40 órában, egyműszakos munkarendben, határozott időre.  

Munkavégzésre a Homokháti Szociális Központ 6787 Zákányszék, Dózsa György utca 44. szám alatti intézmény által működtetett Zákányszék 2. sz. telephelyén 6787 Zákányszék, Petőfi S.  u. 11.sz. alatt, heti 40 órában kerül sor.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, Védőnő szak,
  • Büntetlen előélet.

Előnyt jelent:

  • B kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok: Szakmai önéletrajz; iskolai bizonyítványok másolatai; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló szelvény másolata; nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyagába a bíráló bizottság betekintsen.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló „1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje 2018. április 24.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (6787 Zákányszék, Dózsa György utca 44.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban 

Védőnőt keresünk!

A Homokháti Szociális Központ pályázatot hirdet 2018. március 26. napjától előre láthatólag 2019. október 31. napjáig, - GYED-en lévő védőnő helyettesítésére - Védőnő munkakör betöltésére heti 40 órában, egyműszakos munkarendben, határozott időre.

Munkavégzésre a Homokháti Szociális Központ 6787 Zákányszék, Dózsa György utca 44. szám alatti intézmény által működtetett Zákányszék 2. sz. telephelyén 6787 Zákányszék, Petőfi S. u. 11.sz. alatt, heti 40 órában kerül sor.

Pályázati feltételek:

  • Főiskola, Védőnő szak,
  • Büntetlen előélet.

Előnyt jelent:

  • B kategóriás jogosítvány.

A pályázat részeként benyújtandó iratok: Szakmai önéletrajz; iskolai bizonyítványok másolatai; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló szelvény másolata; nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyagába a bíráló bizottság betekintsen.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló „1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje 2018. március 22.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (6787 Zákányszék, Dózsa György utca 44.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

Személyesen: Lázárné Papp Ilona, Csongrád megye, 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 16-18.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Csótiné Ördög Edit nyújt, a 62/254-286-os telefonszámon.

Családsegítő munkatársat és Telephelyvezetőt keresünk

A Homokháti Szociális Központ pályázatot hirdet 1 fő Családsegítő munkatárs és
Telephelyvezető munkakör betöltésére 2018. április 16. napjától 2019.02.28. napjáig,
határozott időtartamra, heti 40 órában, egyműszakos munkarendben.
A munkavégzésre a Homokháti Szociális Központ 6787 Zákányszék, Dózsa György utca 44.
szám alatti intézmény által működtetett, Forráskúti Telephely Család- és Gyermekjóléti
Szolgálatának nyitva álló helyiségében 6793 Forráskút, Fő u. 74/A. alatt kerül sor.
Pályázati feltételek:
 Főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség az 15/1998.(IV.30) NM. rendelet 2.
számú melléklete II. rész alapján előírt képesítési előírás szerint
 Büntetlen előélet.
A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok:
A 15/1998. ( IV. 30.) NM. rendelet 12. § szerinti feladatok ellátása. Valamint a Homokháti
Szociális Központ Forráskúti Telephely telephelyvezetői feladatainak ellátása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok: Szakmai önéletrajz; iskolai bizonyítványok
másolatai; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló
szelvény másolata; nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyagába a
bíráló bizottság betekintsen; nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázónál a
1997.évi XXXI. évi tv. 15 § (8) bekezdése szerinti foglalkoztatást kizáró ok nem áll fenn.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló
„1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának határideje 2018. április 10.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és
Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (6787 Zákányszék, Dózsa György utca
44.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot,
valamint a munkakör megnevezését: 1 fő Családsegítő munkatárs és Telephelyvezető.
Személyesen: Lázárné Papp Ilona, Csongrád megye, 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány
16-18.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Somogyiné Farsang Szilvia nyújt, a
62/254-283- as, vagy a +36306452851-es telefonszámon.
Pontos részletek a www.kozigallas.hu oldalon.

Gépjárművezető munkatársat keresünk

A Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ,  Ásotthalmi Tagintézményének Támogató Szolgálatához gépjárművezető munkatársat keresünk.

 Feltétel: B kategóriás vezetői engedély.

 Munkaidő: heti 40 óra (a foglalkoztatás három havi munkaidőkeretben történik)

 Bérezés: "Közalkalmazottak jogállásáról szóló" 1992. évi XXXIII. törvény szerint. Próbaidő kikötésre kerül.

 Az állás 2018. április 16-től tölthető be.

 Érdeklődni lehet személyesen: Ásotthalom, Királyhalmi u. 2-6.;  telefonon: 06/20 22 07193    (Dombovári Artúrné tagintézmény vezetőnél)

 Az állás ajánlatra a jelentkezéseket levélben, 2018. 03. 31-ig lehet benyújtani:, Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ Zákányszék, Dózsa Gy. 44. címre.G

Álláshirdetés – Védőnői munkakör betöltésére

A Homokháti Szociális Központ pályázatot hirdet 2017. október 16. napjától előre láthatólag 2019 október 31. napjáig, – táppénz és várhatóan GYED-en lévő védőnő helyettesítésére – Védőnő munkakör betöltésére heti 40 órában, egy műszakos munkarendben, határozott időre.

Védőnői álláshirdetés

A Homokháti Szociális Központ pályázatot hirdet 2017. szeptember 01. napjától előre láthatólag 2017. október 31. napjáig, Védőnő munkakör betöltésére heti 40 órában, egyműszakos munkarendben, határozott időre. 2017.11.01. napjától várhatóan gyermekgondozás céljából fizetés nélküli szabadság igénybevétele miatt a határozott idő meghosszabbításra kerül.

Álláshirdetés személyi segítő munkakör betöltésére

A Homokháti Szociális Központ pályázatot hirdet 2017. szeptember 01. napjától Támogató Szolgálat Személyi segítő munkakör betöltésére heti 40 órában, egyműszakos munkarendben, határozatlan időre.

Munkavégzésre a Homokháti Szociális Központ 6787 Zákányszék, Dózsa György utca 44. szám alatti intézmény által működtetett Ásotthalmi Tagintézmény Támogató Szolgálat 6783 Ásotthalom, Királyhalmi út 2-6. sz. alatt, heti 40 órában kerül sor.

Álláshirdetés – Védőnői munkakör betöltése

A Homokháti Szociális Központ pályázatot hirdet 2017. augusztus 01. napjától előre láthatólag 2017. október 31. napjáig, Védőnő munkakör betöltésére heti 40 órában, egyműszakos munkarendben, határozott időre.

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ KÉRDŐÍVES FELMÉRÉSRŐL

A Kormány 1056/2017. (II.7.) számú határozatával kiterjesztette az Idősügyi Infokommunikációs Modellprogramot a hátrányos helyzetű településekre.

A Program keretében a 65 év feletti lakosság kérdőíves megkeresésére kerül sor 2017 nyarán, Zákányszéken, Pusztamérgesen, Öttömösön, Ruzsán, Mórahalmon és Ásotthalmon.
A kérdőíves lekérdezést a Segítő Kezek az Aktív Évekért Közhasznú Nonprofit Kft. alkalmazásában álló, a Homokháti Szociális Központ által koordinált helyi munkavállalók végzik.

Munkatársaink a kérdőív kitöltése során megkérdezik az időseket egészségi és lelki állapotukról, kérdéseket tesznek fel biztonságérzetükről, továbbá arról, hogy a megkérdezettek hogyan viszonyulnak a jelenkor technikai vívmányaihoz.

A kérdőív kitöltése önkéntes, a megkeresések 2017.06.20. után elkezdődtek.

Az Infokommunikációs Modellprogram sikeres megvalósítása érdekében, kérjük az érintett lakosok segítő közreműködését.

A felmérést végző munkatársak munkavállalói igazolvánnyal igazolják magukat.

Az esetleges visszaélések elkerülése érdekében kérjük a kérdőíves felmérésben részt vevő lakosokat, hogy a magát igazolni nem tudó személyeket, ingatlanuk területére ne engedjék be, kérdéseikre ne válaszoljanak.

A kérdőívvel kapcsolatos kérdéseikre, észrevételeikre szívesen válaszolunk a 62/254-286 telefonszámon munkanapokon 8-16 óráig.

Megértésüket és segítségüket köszönve:

Csótiné Ördög Edit

Homokháti Szociális Központ

Intézményvezető

kep

Névnap

2019. május 23. Csütörtök
Dezső

 
A Nap kel 04:01-kor,
nyugszik 19:33-kor.