Családsegítő munkatársat és Telephelyvezetőt keresünk

A Homokháti Szociális Központ pályázatot hirdet 1 fő Családsegítő munkatárs és
Telephelyvezető munkakör betöltésére 2018. április 16. napjától 2019.02.28. napjáig,
határozott időtartamra, heti 40 órában, egyműszakos munkarendben.
A munkavégzésre a Homokháti Szociális Központ 6787 Zákányszék, Dózsa György utca 44.
szám alatti intézmény által működtetett, Forráskúti Telephely Család- és Gyermekjóléti
Szolgálatának nyitva álló helyiségében 6793 Forráskút, Fő u. 74/A. alatt kerül sor.
Pályázati feltételek:
 Főiskola, felsőfokú szociális alapvégzettség az 15/1998.(IV.30) NM. rendelet 2.
számú melléklete II. rész alapján előírt képesítési előírás szerint
 Büntetlen előélet.
A munkakörhöz tartozó lényeges feladatok:
A 15/1998. ( IV. 30.) NM. rendelet 12. § szerinti feladatok ellátása. Valamint a Homokháti
Szociális Központ Forráskúti Telephely telephelyvezetői feladatainak ellátása.
A pályázat részeként benyújtandó iratok: Szakmai önéletrajz; iskolai bizonyítványok
másolatai; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló
szelvény másolata; nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyagába a
bíráló bizottság betekintsen; nyilatkozat, melyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázónál a
1997.évi XXXI. évi tv. 15 § (8) bekezdése szerinti foglalkoztatást kizáró ok nem áll fenn.
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló
„1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
A pályázat benyújtásának határideje 2018. április 10.
A pályázat benyújtásának módja:
Postai úton, a pályázatnak a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és
Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (6787 Zákányszék, Dózsa György utca
44.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot,
valamint a munkakör megnevezését: 1 fő Családsegítő munkatárs és Telephelyvezető.
Személyesen: Lázárné Papp Ilona, Csongrád megye, 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány
16-18.
A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Somogyiné Farsang Szilvia nyújt, a
62/254-283- as, vagy a +36306452851-es telefonszámon.
Pontos részletek a www.kozigallas.hu oldalon.

Névnap

2019. május 23. Csütörtök
Dezső

 
A Nap kel 04:01-kor,
nyugszik 19:33-kor.