Álláshirdetés személyi segítő munkakör betöltésére

A Homokháti Szociális Központ pályázatot hirdet 2017. szeptember 01. napjától Támogató Szolgálat Személyi segítő munkakör betöltésére heti 40 órában, egyműszakos munkarendben, határozatlan időre.

Munkavégzésre a Homokháti Szociális Központ 6787 Zákányszék, Dózsa György utca 44. szám alatti intézmény által működtetett Ásotthalmi Tagintézmény Támogató Szolgálat 6783 Ásotthalom, Királyhalmi út 2-6. sz. alatt, heti 40 órában kerül sor.

Ellátási terület: Ásotthalom, Mórahalom, Szeged, illetve Zákányszék, Ruzsa, Öttömös.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:

Támogató Szolgálatnál teljesített munkakörében személyi segítőként legfontosabb feladat a fogyatékos személyek önálló életvitelének segítése, a meglévő szolgáltatásokhoz való hozzáférés biztosítása az önálló életvitel fenntartása céljából.

Személyi segítőként feladat:

- gondozott személye körüli segítségnyújtás

- egészségi állapot figyelemmel kísérése

- az életviteli készségek fejlesztése és az ehhez szükséges feltételek megteremtése

- a mindennapi életvitelt segítő eszközök, gyógyászati segédeszközök beszerzéséről információ nyújtása, igény szerint a beszerzésben való segítségnyújtás

- pontos, naprakész, az igénybe vevő aláírásával igazolt dokumentum vezetése

- munkát szakmai teamben végezni, esetmegbeszéléseken részt venni

- tevékenyen részt vesz kísérőként a kliensek szállításánál

Pályázati feltételek:

  • Szociális alapvégzettség az I / 2000. ( I. 7.) SZCSM rendelet 3. számú melléklete 5. rész alapján előírt képesítési előírás szerint,

  • Büntetlen előélet, magyar állampolgárság,

  • Alap szintű számítástechnika ismeretek.

Előnyt jelent:

  • személyi segítő képesítés,

  • B kategóriás jogosítvány.

Elvárt kompetenciák:

Humánus beállítottság, empátia, felelősségtudatos önálló munkavégzés, jó kommunikációs és kapcsolatteremtési készség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok: Szakmai önéletrajz; iskolai bizonyítványok másolatai; 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítvány, vagy annak megkérését igazoló szelvény másolata; nyilatkozat, amelyben a pályázó hozzájárul, hogy a pályázati anyagába a bíráló bizottság betekintsen.

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló „1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

A pályázat benyújtásának határideje 2017. augusztus 30.

A pályázat benyújtásának módja:

Postai úton, a pályázatnak a Homokháti Kistérség Többcélú Társulása Integrált Szociális és Gyermekjóléti Központ címére történő megküldésével (6787 Zákányszék, Dózsa György utca 44.). Kérjük a borítékon feltüntetni a pályázati adatbázisban szereplő azonosító számot, valamint a munkakör megnevezését: védőnő.

Személyesen: Lázárné Papp Ilona, Csongrád megye, 6782 Mórahalom, Millenniumi sétány 16-18.

A pályázati kiírással kapcsolatban további információt Dombóvári Artúr Tamásné, a 62/591-556, +36202207193-as telefonszámon. 

Névnap

2019. május 23. Csütörtök
Dezső

 
A Nap kel 04:01-kor,
nyugszik 19:33-kor.