Veszélyeztetettséget észlelő és jelzőrendszer

Jelzőlap (doc)

Jelzőlap bántalmazás, elhanyagolás esetén (doc)

Jelzőlap melléklet (doc)

Frissített szabályzó dokumentumok

 

Veszélyeztetettséget észlelő és jelző rendszer működtetése:

A Család-és Gyermekjóléti Központ:

- koordinálja a járás területén működő jelzőrendszerek munkáját,

- szakmai támogatást nyújt szakmaközi megbeszélések, az éves szakmai tanácskozás szervezéséhez, valamint az éves jelzőrendszeri intézkedési tervek elkészítésének összehangolásához,

- összegyűjti a települések jelzőrendszeri felelősei által készített helyi jelzőrendszeri intézkedési terveket,

- a család-és gyermekjóléti szolgálat jelzőrendszerének veszélyeztetettség és krízishelyzet jelzése esetén segítséget nyújt, szükség esetén intézkedik,

- kivizsgálja a jelzőrendszeri tagoknak a család-és gyermekjóléti szolgálat működésére vonatkozó jelzéseit, panaszait, segítséget nyújt a konfliktusok megoldásában,

- megbeszéléseket kezdeményez a jelzőrendszerek működésével kapcsolatban,

- megteszi a Gyvt. 17.§ (4) bekezdése szerinti jelzést,

- a kapcsolati erőszak és emberkereskedelem áldozatainak segítése érdekében folyamatos kapcsolatot tart az Országos Kríziskezelő és Információs Telefonszolgálattal.

A család-és gyermekjóléti központ fentiekben felsorolt feladatok ellátásra, illetve koordinálására járási jelzőrendszeri tanácsadót jelöl ki.

A család-és gyermekjóléti központ a járás területén működő család- és gyermekjóléti szolgálat feladatainak szakmai támogatása keretében:

havi rendszerességgel esetmegbeszélést szervez a szolgálatok számára és szükség szerint konzultációt biztosít, tájékoztatja a szolgálatokat az általa nyújtott szolgáltatásokról, az azt érintő változásokról, illetve a járás területén elérhető, más személy, illetve szervezet által nyújtott közvetíthető szolgáltatásokról és ellátásokról.

Család-és Gyermekjóléti Központunk Mórahalom Város közigazgatási területén Család-és Gyermekjóléti szolgáltatást is nyújt.  

Névnap

2019. május 23. Csütörtök
Dezső

 
A Nap kel 04:01-kor,
nyugszik 19:33-kor.